skip to Main Content

Post Polio Syndroom / Sequelaie I

De algemeen gehanteerde criteria voor Post Polio Syndroom I zijn:
Post Polio Syndroom (PPS) Kinderverlamming Paralytisch
1. Doorgemaakte poliomyelitis anterior acuta:
– een anamnese van een koortsende ziekte gepaard gaande met verlammingsverschijnselen;
– bij lichamelijk onderzoek atrofie, areflexie, en behouden sensibiliteit in tenminste een extremiteit.
2. Een periode van neurologisch herstel gevolgd door een neurologisch en functioneel stabiele periode van minstens 15 jaar.
3. Geleidelijk of abrupt ontstane klachten van spierzwakte, niet het gevolg zijnde van inactiviteit, eventueel vergezeld van overmatige vermoeidheid, spier- en/of gewrichtspijn , vermindering van uithoudingsvermogen, functionele achteruitgang, spieratrofie, koude-intolerantie, slikklachten of ademhalingsproblemen.
4.Geen aanwijzingen voor andere oorzaken van bovengenoemde klachten.

Post Polio Syndroom / Sequelaie II

Post Polio Syndroom (PPS) Non Paralytisch, heeft de volgende paralellen met ME, MS en fibromyalgie:

1. invaliderende moeheid die wordt uitgelokt of verergerd door lichamelijke inspanning en emotionele spanning
2. deze mensen zijn nauwkeurig en behoedzaam, omdat er geen energie en tijd is om dingen over te doen
3.  50% heeft slaap-apneu (het stokken van de adem ’s nachts, waardoor zuurstoftekort kan ontstaan)
4.  50% heeft buikklachten
5. er is de overeenkomst in relatie tot flauwvallen en vermoeidheid,
6. In beide groepen vertoont men paarse voeten, doordat het bloed in de beenbloedvaten en huidvaatjes onvoldoende doorstroomt, veroorzaakt door beschadiging van de neuronen in het autonome (automatische) zenuwstelsel dat bloeddruk, hartslag en temperatuur regelt.
7. Polio-overlevenden (Sequelaie) en ME/CVS-patienten rapporteren moeite te hebben in het vinden van woorden, snel denken, aandacht vasthouden en het geheugen.
8. Meer dan 85 % van de ME patienten heeft verminderde heldere momenten, zoals direct na Polio wordt gezien en die gevonden werden in polio overlevenden.
9. Er zijn witte vlekken gevonden bij MRI’s in myelinate neurons in de hersenen van zowel polio overlevenden als ME-patienten. Deze witte vlekken zijn vergelijkbaar maar kleiner dan die in de hersenen van Multiple Sclerosis-patienten, die eveneens moeilijkheden kunnen hebben met het richten van hun aandacht en te kampen hebben met uitputting.
10. Er is met SPECT scans verlaagde activiteit gevonden in de hersenstam Neuronen.
11. Vermoeide Polio-overlevenden zowel als ME-patienten hebben een verminderd hersenactiverend hormoon ACTH ( adreno corticotroop hormoon)
12. VS veteranen, polio-overl. en ME-ers met hersenmoeheid, bleken minder dopamine aan te maken in de hersenstamneuronen die deel uitmaken van het hersenactiverend systeem.
13. In mensen die Polio met nieuwe spierzwakte ontwikkelen en in ME- patienten is het groeihormoon minder aanwezig. De groeihormoonafgifte wordt gestimuleerd door dopamine. Het is mogelijk dat door de schade aan de hersen-dopamine neuronen de niveaus van groeihormoon verlaagd zijn in polio- en ME-patienten.
Omdat er geen verbetering optrad bij toediening van het groeihormoon bij deze groepen, worden de lage groeihormoonniveaus in verband gebracht met schade aan de hersenen en niet toegeschreven aan de gevolgen van spierzwakte of vermoeidheid.
14. Ademhalingsstoornissen kwamen bij beide groepen voor evenals:
–     Abnormaal koude handen en voeten.
–     Hypoglykemie en hoofdpijn, geïrriteerdheid, gedeprimeerdheid,verminderde interesse in sex.
–     “De pijn slaapt niet”.
–     Restless leggs syndroom.

Aanvulling Lia Metz:

Poliovirussen behoren tot een familie van 72 enterovirussen (entero=spijsverteringskanaal) en worden via de mond verspreid,ontsteken in de amandelen en zakken lager tot zij zich in de darmen nestelen en vele jaren later kunnen worden geactiveerd.

Ook scoliose kan m.i. in verband worden gebracht met schade aan neuronen die wellicht veroorzaakt kan worden door poliovirale infecties o.a. op zeer jonge leeftijd.

Bij tonsillectomie (het verwijderen van de amandelen) worden de zenuwen in de keel blootgesteld aan het poliovirus dat slechts een korte weg hoeft af te leggen naar de
– vervus vagus
– andere keel-, hals- en nek-zenuwen
– de hersenstam
Dit is een van de voorbeelden van ontwikkeling en verspreiding van virussen door verwonding.

Daarbij komt de emotionele stress die gepaard gaat aan een operatie of verwonding. Emotionele schade onderdrukt het immuunsysteem, veroorzaakt afgifte van een scala aan hormonen, en wordt geacht de ontvankelijkheid voor alle infecties te vergroten en aanwezige microben te activeren. In mijn opinie is er te weinig aandacht geschonken in dit boek aan vaccinaties en het ontwikkelen van polio.

In het boek “Het poliovaccin, wonder of ramp” door dr. Jean Pilette wordt hier veel gedetailleerder medisch technisch op ingegaan. (ook dit boek ontvingen wij gratis, waarvoor onze dank Jean!”)

Zie ook www.tinussmits.nl , de ultieme site over de gevolgen van vaccinaties en hoe deze te behandelen. Tevens lijst behandelaars. Zie eveneens “Praktijkvoorbeelden” op de laatste bladzijde.

De Polio Paradox
ISBN 0-446-62907-9

Ook Richard Bruno willen wij bij deze bedanken voor zijn gratis boek als waardevolle bijdrage aan onze organisatie.

Back To Top