skip to Main Content

Medivera is uw veelzijdige voorlichter en vraagbaak bij ‘vage’ gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, prikkelbare darmsyndroom, duizeligheid, slaap- en concentratiestoornissen, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, schildklierproblematiek, bijnieruitputting, depressie, voedselintoleranties, meervoudige chemische overgevoeligheid, HemoPyrrolUrie, COPD, candidiasis, hypoglykemie, (pre-)diabetes, fibromyalgie en vele andere biofysische stoornissen.

Specialisatie: Chronisch Vermoeidheid Syndroom/Myalgische Encefalomyelitis.

Onze visie is Holistisch: Alles is Deel van het Grote Geheel. Die connectie geldt voor een lokale verstoring in het lichaam, maar ook voor de mens als schakel in het milieu.

Medivera verzet zich tegen de invloed van de farmacie op medische universiteiten en wetenschappelijk onderzoek, beknottende reguliere behandelprotocollen en tegen uitbuiting van de mens als winstgevend afzetgebied voor de chemische en voedingsindustrie.

Geneeskunde mag volgens de Eed van Hippocrates géén schade berokkenen.

Citaat Lia Metz:
“Ziekte, vermoeidheid  en pijn zijn normale functionele reacties op verstorende invloeden. De waardevolle symptomen verdienen erkenning en nader onderzoek, ter preventie en ter curatie.
Chemische bestrijding van deze logische waardevolle signalen is daarom volslagen abnormaal en nutteloos, omdat daarmee de onderliggende oorzaak verborgen en onbehandeld blijft. Vergeet niet dat wij het succesvolle product zijn van een miljoenenjaren oude evolutie. Laten we samen onderdrukking en vergiftiging stoppen. Door voor onszelf en Moeder Aarde op te komen. En te kiezen voor natuurlijke oplossingen!”

MEDIVERA staat open voor sponsors en patiëntenorganisaties die willen samenwerken en/of  bijdragen aan realisatie van deze wijze van innovatieve en milieusparende geneeskunde.

Lia Metz
Oprichter van Medivera

Back To Top