skip to Main Content

CANADESE CRITERIA VOOR CVS/ME WHO reg. G 93.3 categorie Neurologie
De Canadese criteria zijn in 2003 opgesteld en met name klinisch te gebruiken in tegenstelling tot de Fukuda criteria. De verergering van symptomen na inspanning zijn een vereiste voor de diagnose van Chronisch Vermoeidheids syndroom/ Myalgische Encefalomyelitis.

1. Vermoeidheid
De patiënt moet een ernstige mate van nog niet eerder opgetreden, onverklaarde, aanhoudende of terugkerende fysieke en/of geestelijke vermoeidheid hebben, die het activiteitenniveau aanzienlijk vermindert.

2. Malaise en/of vermoeidheid na inspanning Post Extertional Malaise (PEM)
Er is een abnormaal verlies van fysiek en geestelijk uithoudingsvermogen, snel afnemende spiersterkte en cognitieve vaardigheden, malaise en/of vermoeidheid en/of pijn na inspanning. Verder kan inspanning leiden tot verergering van de andere verwante symptomen binnen de groep van symptomen waar de patiënt last van heeft. Er is een pathologisch lange herstelduur – gewoonlijk 24 uur of langer.

3. Slaapstoornissen
Er is een niet-verkwikkende slaap of hoeveelheid slaap of verstoring van het slaappatroon, bijvoorbeeld een omgekeerd of chaotisch slaappatroon.

4. Pijn
Spierpijn is in belangrijke mate aanwezig. De pijn kan ervaren worden in de spieren en/of gewrichten en is dikwijls wijdverspreid en verspringend van aard. Dikwijls is er sprake van ernstige hoofdpijn, van een nieuw type, patroon of ernst dan ooit voor de ziekte het geval was.

5. Neurologische/cognitieve verschijnselen
Twee of meer van de volgende klachten moeten aanwezig zijn:
– verwardheid
– verminderde concentratie en kortetermijngeheugen
– desoriëntatie
– problemen met het verwerken, rangschikken en terughalen van informatie; praktische afasie (men kan niet op het juiste woord komen); afwijkingen in de zintuiglijke waarneming, bv. problemen met ruimtelijke oriëntatie, wazig zien (onvermogen te focussen).
– Ataxie (Stoornis in de samenwerking tussen de spieren), spierzwakte en -samentrekkingen komen veel voor.
– Er kan sprake zijn van overbelastingsverschijnselen op cognitief of zintuiglijk niveau (bv. overgevoeligheid voor licht en geluid, geuren een aanraking) en/of emotionele overbelasting, die kunnen leiden tot een ernstige terugval en/of angst.

6. Minstens één symptoom van twee van volgende categorieën

6.1. Verschijnselen die te maken hebben met het autonome zenuwstelsel:
a. orthostatische intolerantie; verlaagde bloeddruk door neurologische oorzaak (NMH)
b. hartkloppingen, veroorzaakt door verandering van lichaamshouding (POTS)
c.. verlaagde bloeddruk door verandering van lichaamshouding
d. duizeligheid (licht gevoel in het hoofd)
e. extreem bleke huid
f .misselijkheid
g. prikkelbare darm
h. verstoring van de blaasfunctie en/of vaak moeten plassen
i. plotseling gejaagde hartslag, eventueel met hartritmestoornissen
j. kortademigheid bij inspanning

6.2. Neuro-endocriene verschijnselen
a. instabiele c.q. lagere lichaamstemperatuur met markeerbare dagelijkse schommeling hierin
b. periodiek hevig zweten
c. terugkerende gevoelens van koortsigheid
d. koude ledematen (ondertemperatuur)
e. slecht tegen hitte en kou kunnen
f.  opvallende gewichtsverandering-anorexia of abnormale eetlust
g. verminderd aanpassingsvermogen en verergering van symptomen bij lichamelijke of geestelijke stress
6.3. Immunologische verschijnselen
a gevoelige lymfklieren; tender is meer gevoelige dan pijnlijk
b terugkerende zere keel
c terugkerende griepachtige symptomen
d algehele malaise
e intoleranties voor voedsel, medicijnen of chemische stoffen, die voor aanvang van de ziekte niet aanwezig waren

Carruthers, B.M., Jain, A.K., De Meirleir, K.L., Peterson, D.L., Klimas, N.G., Lerner, A.M., Bested, A.C., Flor-Henry, P., Joshi, P., Powles, A.C.P., Sherkey, J.A. and Van de Sande M.I., 2003. Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols.
Journal of Chronic Fatigue Syndrome, 11(1): 7-115.

Back To Top