skip to Main Content

Doelstelling 1: Realisatie van speciale accommodatie voor onderzoek en behandeling

Er is specifieke accommodatie nodig! Complementair en intramuraal.
Door onze jarenlange ervaring met de noden en eisen van de doelgroep zijn wij er stellig van overtuigd dat er voldoende rechtvaardiging bestaat om intramurale complementaire Gezondheid Centra te realiseren waar natuurgeneeskundige interventies beschikbaar zijn voor patiënten met of zonder een diagnose.

1 om zowel onbelast innovatief als specifiek additioneel laboratorium onderzoek te doen naar onderliggende oorzaken, zodat iemand die al uitgeput is niet heen en weer hoeft te reizen
2 om een breed scala aan bewezen heilzame therapieën te starten en persoonlijk voedingsadvies in te stellen.
3 om ondersteuning te bieden bij een medicijn kuur
4 om het proces van invalideren voor te blijven
5 om de logica van oorzaak en gevolg te belichten, en van daaruit voorlichting te geven aan patiënt, familie en verzorgers
6om vanuit deze setting de thuissituatie te helpen optimaliseren met aanvragen voor zorg en voorzieningen, zodat een terugval na ontslag uit het ziekenhuis wordt voorkomen
7 om de mantelzorg te ontlasten
8 om als crisisopvang te dienen in geval van bepaalde tijdelijke situaties waarbij een patiënt niet thuis kan wonen, zoals verbouwing, relatiebreuk, onvoldoende zorg, te groot isolement of andere onverantwoorde omstandigheden
9 om voor de gehele samenleving de onaanvaardbare stijgende zorgkosten terug te dringen, door het vergroten van inzicht in oorzaken, in standhoudende en uitlokkende factoren en de gevolgen ervan voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociaal-maatschappelijke aspecten van onbegrepen ziekte.
10 om intern als opleidingsinstituut te fungeren en opgedane ervaringen te delen als referentiepunt

Kortom: preventie van chroniserende ziekte is wereldwijd van het allergrootste belang voor ieder mens en zijn nageslacht en de natuur. Alles is Deel van het grote Geheel. Gezondheid, kansen en sociale status zijn nauw gerelateerd. Ziekte baart veel zorgen en stress, en veroorzaakt ellende, uitval, verdriet, relationele spanningen, armoede en het verlies van toekomstperspectief.
Ook voor kinderen die in een gezin opgroeien waar ziekte heerst, is het belangrijk dat zij een poosje ontzorgen terwijl het gezinslid is opgenomen. En voor de kinderen is het ook belangrijk dat nader laboratoriumonderzoek duidelijkheid schept in eventuele erfelijkheid of besmettelijkheid van de ziekte waaraan het gezinslid lijdt.

Doelstelling 2: Optimalisering van de dagelijkse omstandigheden

1. MEDIVERA- Helpdesk biedt een luisterend oor en morele steun voor patiënten en hun familie, artsen, therapeuten en indicatieorganen.
2. Deze service is er voor donateurs om samen uw hulpvraag duidelijk stellen aan de hand van het ziektebeeld en de beperkingen.
3. Donateurs kunnen bij ons terecht voor informatie én het delen van ervaringen over :
– artsen en therapeuten
– ontspanningsoefeningen
– gebitsmaterialen
– stoorvelden
– vaccinaties
– onbelastende onderzoekapparatuur
– alternatieve behandelmethodes
– APS- (Action-Potential Stimulation) Therapy bij pijn en energieverlies
– natuurlijke antibiotica, enz.
– professioneel persoonlijk dieetadvies (tegen gereduceerd tarief)
– en verder alles dat te maken heeft met ziekmakende en in stand houdende  factoren
– Verklaringen bij procedures om hulpmiddelen, rolstoel,  invalidenparkeerkaart, belastingdieet bevestiging, Valys, Regiotaxi en  ziekenhuisvervoer.

Back To Top