skip to Main Content

De meest gehanteerde criteria voor Multiple Chemical Sensitivity Disorder:
MCSD (multipele chemische sensibiliteitverstoring)
15 – 30% van de V.S. bevolking heeft lichte tot middelzware symptomen,
4 – 6% van de bevolking heeft ernstige symptomen
(deze getallen zijn vergelijkbaar met Europa).
Symptomen:
Hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, uitputting, dufheid, gevoelsstoornissen, verlies van bewustzijn, slikproblemen, misselijkheid, depressie, verwarring en concentratiestoornissen.

Definitie van de MCSD:
1. de symptomen zijn reproduceerbaar, d.w.z. blijven latent aanwezig en kunnen onverwacht uitgelokt worden.
2. De toestand is chronisch.
3. Blootstelling aan minimale dosis van de stof resulteren in een manifestatie van het syndroom.
4. De sypmtomen verminderen als een uitlokkende stof verdwenen is.
5. Reacties ontstaan door meervoudige niet chemische substanties.
6. De symptomen hebben invloed op meerdere orgaansystemen.
7. Andere aandoeningen of allergiën betekenen geen uitsluitingsdiagnose voor MSCD.

Back To Top