skip to Main Content

Voordracht op MBOG-congres 5 oktober 2002 te Ede door Dr. J. Beunk

Er werd en wordt veel reclame gemaakt voor melk met slogans als: Melk is goed voor elk.

Driekwart kan de man.

Melk de witte motor en melk moet.

In het tijdschrift Esquire was een tegenartikelonder de slogan : Melk de witte moordenaar.

Mijn voordracht is gebaseerd op literatuurgegevens, praktijkervaringen en wat ik vroeger op de universiteit geleerd heb.

In Amerika proberen vele artsen en specialisten de gevaren van melk onder de aandacht te brengen, maar met nog weinig succes. De boeren krijgen, zoals in Nederland, nog steeds steun van het de overheid en men moet op school melk drinken. Artsen raden het hun patiënten ook aan, terwijl op de Universiteit in Rotterdam door een voedingsdeskundige aan de studenten geleerd wordt dat melk-drinken onnatuurlijk en ongezond is.

Men adviseert melk vanwege de kalk, eiwitten, vitaminen en enzymen. Maar om besmetting tegen te gaan wordt deze gesteriliseerd en/of gepasteuriseerd. Het gevolg is dat enzymen en vitaminen voor 50% vernietigd worden. Voedt men kalveren met deze melk, dan gaan ze binnen een half jaar dood of worden erg stijf.

Dat we melk drinken van een koe of ander dier is onnatuurlijk. In de dierenwereld gebeurt dat niet. De dieren drinken de melk tot ze driemaal hun geboortegewicht zijn. Dat is bij een olifant ongeveer 3 jaar, bij de mens een jaar .

Dat moedermelk het beste voor het kind is, is algemeen bekend. Er zitten veel immuunstoffen, vitamine A, taurine en de juiste hoeveelheid kalk. Indien de moeder veel melk drinkt tijdens de graviditeit en daarna, dan gebruikt ze ter bescherming van haar eigen darmstelsel veel IgA en daardoor kan het kind te weinig krijgen.

In de borstvoeding zit ook lactose. Het kind maakt zelf gedurende de eerste 2 jaar lactase. 70%

van de wereldbevolking kan niet tegen melk. De Denen, Zwitsers en 80 % van Amerikanen blijven lactase maken. Daardoor zullen ze geen lactoseprobleem hebben. Maar andere problemen kunnen wel ontstaan.|

Het Caseïne:

Caseïne is een eiwitproduct in de koeienmelk die in de maag een moeilijk te verteren taaie massa vormt door stolling en die alleen geschikt is voor het vier-magen-stelsel van de koe. Deze massa blijft kleven aan de darmwand, verhindert daardoor de resorptie van vele mineralen en werkt remmend op de intrinsic factor. Een atlete, Jo Griffith, is gestorven tgv een teveel aan betacaseïne dat al haar interne organen met slijm had doen dichtslibben. De calcium zit in de moeilijk verteerbare caseïne en wordt daardoor slecht opgenomen. De fosfor wordt beter op genomen, ook omdat door de melk het maagzuur gebonden wordt en fosfor beter oplost in een basisch milieu. In het bloed wordt door afbraak van de vele eiwitten het bloed zuur. Dit wordt door calcium uit de botten geneutraliseerd. Hierdoor krijgt men door koppeling aan fosfor kans op nierstenen.

In de melk zit het calcium als calciumcarbonaat en dit is lichaamsvreemd, waardoor het ook slecht opgenomen wordt.

Prof. v. Creveld, een kinderspecialist, vertelde in 1958 al dat in de oorlog veel baby’s tetanisch waren geworden door koemelk, omdat de moeder geen borstvoeding had. Een tekort aan kalk veroorzaakt een overprikkeling van de motorische zenuwbanen, waardoor spieren in een spasme kwamen. Volgens hem kwam dit vooral door het hoge fosfor-gehalte.

Het lactase:

Lactase is nodig voor de splitsing van lactose in galactose en glucose. In de moedermelk zit ook lactose, maar de zuigeling maakt vrij veel lactase gedurende 2-3 jaar om dit te verteren.

Indien er geen lactase in het jejunum meer gevormd wordt, dan wordt de lactose door bacteriën omgezet in CO2 en melkzuur, dat vocht aanzuigt. Dit veroorzaakt diarree, krampen, opgezette buik, flatulentie, en sporen bloedverlies, met anemie tot gevolg.

Alleraie en/of intolerantie voor melk:

Prof. Castronovo vertelde dat het IgA door melk stuk gemaakt wordt. Indien de moeder tijdens de borstvoeding veel melk drinkt, dan krijgt het kind te weinig IgA en kan dan al allergisch reageren met bijv. eczeem. Het IgA zit aan de binnenkant van de darmen als een soort van hekwerk, waardoor te grote eiwitten niet kunnen binnendringen. Indien dit stuk gaat krijgen we het lekkende darmsyndroom doordat te grote eiwitten binnendringen. Dit kan ernstige allergie veroorzaken.

Melk neutraliseert het maagzuur en remt op den duur de maagzuur- en de intrinsic factorvorming. Daardoor worden mineralen die in een zuur milieu opgenomen moeten worden en vitamine B12 slecht opgenomen. Allergie en darmstoornissen zijn het gevolg.

Symptomen:
1. Chronische diarree met slijm en bloed.
2. Gasvorming met opgezette buik.
3. Braken, vooral bij baby’s en nachtelijk huilen.

Luchtwegsymptomen:
1. Chronische of steeds terugkerende verkoudheden en neusverstopping.
2. Chronische of steeds terugkerende bronchitis.
3. Astma, hooikoorts en frequent niezen.
4. Eczeem en andere huiduitslagen.
5. Middenoorontstekingen.
6. Groeipijnen en vroegtijdige reumatoïde artritis.
7. Migraine en zelfs epilepsie, en ADHD.
Hoe vroeger een kind melk van een dier krijgt, des te meer kans op een intolerantie. Dit zijn ervaringen van verscheidene kinderspecialisten in Amerika.

Vermindering van de weerstand:

Indien baby’s geen borstvoeding krijgen, dan hebben zij veel kans op frequente verkoudheden en otitis media. Dit komt doordat de onderkaak bij de borstvoeding naar voren gaat en dat gebeurt niet bij de flesvoeding en duimzuigen. Voorts groeit de streptococcus beta-hemolyticus zeer goed op de melk, wat groeipijnen en gewrichtsaandoeningen etc kan geven.

De amandelen zullen door te stoppen met melk vaak gaan slinken, zeker als men ze ook kalk, zink en vitamine A geeft.

Juveniele diabetes:

Zowel door een tekort aan verschillende mineralen als door een antigene werking van een melkeiwit tegen het immuunsysteem van de pancreas ontstaat de juveniele diabetes.
Hart en vaataandoeningen en melk:
Melk bevat vrij veel zout en 60% van het vet is verzadigd. Door het hoge zoutgehalte, de remmende werking op de opname van mineralen, vitamine B12 en foliumzuur krijgen we een stijging van de bloeddruk en het homocysteïne-gehalte. Twee glazen melk bevatten evenveel cholesterol als 3 ons biefstuk. Beide zijn dus niet zo gezond. AI deze factoren zijn gunstig om arteriosklerose en hartaandoeningen te doen ontstaan.

Osteoporose:

Volgens een onderzoek zou de osteoporose te maken hebben met het verouderingsproces. De aanmaak van osteoblasten zou afnemen als een gevolg van teveel melk drinken. Grote hoeveelheden kalk zouden de osteoblasten te hard doen werken waardoor op den duur dit mechanisme uitgeput raakt.op oudere leeftijd. Ik ben het daarmee niet eens. De kalk uit de melk nemen we haast niet op, wel de fosfor zoals ook uit de coca cola. Een tekort aan kalk veroorzaakt allergie doordat de mestcellen snel stuk gaan en de histamine naar buiten gaat. Benauwdheid, niespartijen en verstopte neus zijn het gevolg. Dit is een osmotische reactie door een tekort aan kalk intercellulair. Een intraveneuze kalkinjectie, langzaam gegeven, geeft in 20 minuten opheffing van de klachten. Mijn ervaring is dat deze injecties na respectievelijk 2 weken, 3 maanden en een half jaar gegeven, genoeg was.

Een teveel aan fosfor veroorzaakt lengtegroei, slappe banden en spieren, vermoeidheid, angsten, dorstigheid naar koude dranken en ijs, hyperventilatie, schizofrenie en voorspellende gevoelens. De grote hoeveelheid eiwitten verhogen de zuurgraad in het bloed dat door kalk uit de botten opgevangen wordt, waardoor ook botontkalking plaats vindt.

De remming van de vitamine B12 opname veroorzaakt stagnatie van de celdeling waardoor de aanmaak van osteoblasten afneemt.
Andere gevolgen van vitamine B12 tekort zijn:
1. Zweervorming, vooral in maagdarmstelsel en vagina ( syndroom van Bechet)..
2. Steriliteit, miskramen en vroeggeboorte, en dementering.
Dus als u veel melk drinkt, wordt u snel moe, uw geestelijke vermogens nemen af en u zult duf naar allerlei TV-programma’s zitten kijken waar u eigenlijk niks aan vindt.

Back To Top