skip to Main Content

De algemeen gehanteerde critera voor Hemochromatose:

Hemochromatose, of in gewoon Nederlands “ijzerstapelingsziekte”, is de meest voorkomende erfelijke ziekte waarbij men vanaf de geboorte meer ijzer uit de voeding opneemt dan het lichaam nodig heeft. Tot voor kort werd aangenomen dat hemochromatose een zeldzame ziekte is. Veel artsen gaan daar nog steeds van uit en daar wil de Hemochromatose Vereniging Nederland, kortweg de HVN, iets aan doen. Het ziektebeeld is zeer divers en dat maakt het moeilijk de ziekte direct te herkennen.

Als de aandoening niet op tijd ontdekt wordt, kan men allerlei klachten krijgen, die hieronder staan beschreven. Zonder behandeling kan men op den duur overlijden aan de gevolgen van een hartaandoening, levercirrose, leverkanker of suikerziekte. De symptomen van deze aandoening kunnen o.a. zijn:
* chronische vermoeidheid
* gewrichtsklachten
* artrose
* afwijkende uitslagen van leverfunctiebepalingen
* hartritmestoornissen
* hartklachten
* diabetes (met leverfunctiestoornissen)
* impotentie
* onvruchtbaarheid
* PCT (Porphyria Cutanea Tarda = blaarvorming van de huid)

Bij EEN of meer van deze symptomen, zonder duidelijke oorzaak, zou de oorzaak te veel ijzer in het lichaam kunnen zijn. Artsen en artsenorganisaties adviseren om in een dergelijk geval een bloedtest uit te voeren om hemochromatose vast te stellen dan wel uit te sluiten.

Bij een verdenking op ijzerstapeling moeten in ieder geval de volgende testen worden uitgevoerd: het meten van het Transferrine verzadigings percentage (= T.S.% = Serum IJzer gedeeld door Totale IJzerbindingscapaciteit (TIJBC) * 100%) en het ferritine.
Wij adviseren u om bij een volgende bezoek aan uw (huis)arts te informeren of hij dit al gedaan heeft.

Back To Top