skip to Main Content

WIJZIGINGEN IN UITKERINGEN EN ANDERE FINANCIËLE ZAKEN

WERK en INKOMEN

– Mensen met een bijstandsuitkering mogen in 2017 meer vermogen hebben, zoals spaargeld.

Gezinssamenstelling Maximaal eigen vermogen
Alleenstaand zonder inwonenende kinderen 5.940 euro
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen 11.880 euro
Gehuwd of samenwonend zonder kinderen 11.880 euro (samen)
Gehuwd of samenwonend met kinderen 11.880 euro (samen, inclusief spaargeld kinderen)

AOW: de AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 + 9 maanden (was 65 jaar + 6 maanden in 2016).
Schenkingen: het maximale schenkingsbedrag gaat omhoog naar 100.000 euro. Het maakt niet uit of de schenking komt van een ouder of iemand anders. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en hij of zij moet de schenking gebruiken om een woning te kopen of te verbouwen.
Belastringtarief: het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt 40,8 procent (was 40,4 procent in 2016).

Vermogensrendementsheffing: de belastingdienst ging er steeds vanuit dat je 4 procent rente krijgt op je spaargeld. Dat gaat in 2017 veranderen. In plaats van één tarief komen er drie vermogensschijven. In 2017 gaat de belastingdienst bij een bedrag tot 100.000 euro uit van een (fictief) rendement van 2,9 procent. Tussen de 100.000 en 1 miljoen is dat 4,7 procent, boven het miljoen 5,5 %. De gedachte is dat mensen met meer vermogen ook meer rendement hebben. Het vrijgestelde vermogen gaat iets omhoog, van 24.437 naar 25.000 euro.
– Werkgevers moeten het volledige minimumloon betalen. Constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen zijn verboden, bijvoorbeeld door maaltijdkosten of verzekeringspremies in te houden op het loon.
– De werkbonus, een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen, gaat gelden vanaf 63 jaar. In 2016 was dit vanaf 62 jaar.
– Met ingang van 2017 hoeven studenten geen rente te betalen over hun studieschuld. Per januari verlaagt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het rentepercentage naar 0 procent.

WONEN – HUUR

– Geen extra huurverhoging gepensioneerden en grotere huishoudens. Hebben 1 of meer bewoners van een huishouden de pensioengerechtigde leeftijd? Dan betaalt dit huishouden vanaf 1 juli 2017 geen extra huurverhoging meer. Gepensioneerden krijgen vaak moeilijk een hypotheek. Doorstromen van een sociale huurwoning naar een koophuis lukt dan niet.
– Extra huurverhoging: Vanaf 1 juli 2017 kunnen alleen huurders die meer verdienen dan ongeveer 39.000 euro een extra huurverhoging krijgen. Is het huishoudinkomen (uit 2015) van een huurder dan hoger dan dat bedrag? Dan mag de verhuurder van een sociale huurwoning de huur met maximaal 4 procent bovenop de inflatie verhogen.
– De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen die ervoor in aanmerking komt met 10,50 euro per maand omhoog. Het kabinet beoogt zo bij te dragen aan de koopkracht van de laagste inkomensgroepen.

WONEN – KOOP

– Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken wordt verlaagd naar 50 procent (van 50,5 procent in 2016). – De maximaal af te sluiten hypotheek is 101 procent van de waarde van een koophuis. In 2016 was dit 102 procent.
– Tweeverdieners kunnen iets meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag voor tweeverdieners mag vanaf 2017 het 2e inkomen voor 60 procent meetellen.

ZORG

– Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met:  * opvang en zorg als je om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. * fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen. * vergoedingen voor onder meer het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben. * operatie van het bovenooglid (als je door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien). Wil je precies weten hoeveel je vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Vraag het na bij je eigen zorgverzekeraar.
– De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2017 met 68 euro tot 1066 euro. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met 138 euro naar 2043 euro.
– Het verplichte eigen risico blijft gelijk met 385 euro.
– Zorgverzekeraars vergoeden alleen nog zorg van ggz-zorgaanbieders met een zogeheten kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut bepaalt hoe de ggz-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen.
– Iedere zorgaanbieder moet voortaan een klachtenfunctionaris hebben voor als iemand er met de zorgverlener zelf niet uitkomt. Als bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet genoeg is, dan is er net als nu een rechtszaak mogelijk, maar vanaf 1 januari ook de stap naar een geschilleninstantie. Deze kan bindende uitspraken doen en schadevergoeding toekennen tot 25.000 euro.

VERKEER

– Een speed-pedelec (‘high speed e-bike’) is een fiets met elektrische trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur. Koop je er na 1 januari 2017 eentje, dan krijgt deze automatisch een bromfietskenteken. Heb je al een speed-pedelec met een snorfietskenteken? Dan zet de RDW dit om naar een bromfietskenteken. Op 1 juli 2017 moeten alle speed-pedelecs een bromfietskentekenplaat hebben. De regels voor de bromfiets zijn dan van kracht. Qua (verplichte) helm kun je kiezen tussen een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm.
– Alleen volledig elektrische auto’s komen nog in aanmerking voor de lage bijtelling van 4 procent. Voor alle andere auto’s, (plug-in) hybride modellen incluis, geldt vanaf 1 januari een tarief van 22 procent. Bijtelling geldt voor mensen met een auto van de zaak die deze ook voor privé kilometers gebruiken. Ze moeten 4 / 22 procent van de cataloguswaarde van de auto optellen bij hun inkomen. Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden.
– De motorrijtuigenbelasting voor personenvoertuigen gaat omlaag met gemiddeld 2 %.
– Mbo-studenten onder de 18 jaar krijgen een ov-studentenkaart. Het gaat om studenten met een beroepsopleidende leerweg (BOL).

OVERIG

– Vanaf 15 juni 2017 kunnen Europeanen zonder extra (roaming)kosten bellen, sms’en en mobiel internetten in een andere EU-lidstaat.
– De prijs voor de gewone binnenlandse postzegel stijgt in 2017 naar 78 cent. (+ € 0,05)

Bronnen: Kassa/ANP/Rijksoverheid http://kassa.vara.nl/nieuws/dit-verandert-er-voor-jou-in-2017?utm_medium=email

Back To Top