skip to Main Content

Ik heb na dit te hebben uitgetest, voorgesteld de capsule door te knippen en de inhoud te verdelen over de week gedurende een week of drie-vier en de1/2 inhoud
2 x per week op brood smeren of door een hapje te mengen.

Over dit advies is commotie ontstaan; ik heb daarop enig speurwerk verricht.
Nadat het KEAC mij doorverwees naar de leverancier Homeuropa, verwees deze firma mij door naar Similia, de farmaceut.
Daar heeft de apotheker, mevr. Goormans, mij verzekerd dat de inhoud van de capsule Depyrrol zonder enig bezwaar gesplitst kan worden, want de inhoud is
goed gemengd.

Wanneer u nog gaat beginnen met uw strijd tegen HPU is het raadzaam éérst te beginnen met :

15 mg zinkcitraat per dag, na twee weken aanvullen met
4 mg mangaan per dag, na twee weken aanvullen met
20 mg pyridoxaal 5 fosfaat.
Dit gedurende één maand gebruiken, daarna kunt u overgaan op Depyrrol Kind, en na weer één maand op Depyrrol Basis.
Het is van het grootste belang dat u de dosering van de kuur LAAG begint en héél voorzichtig opbouwt!!
Veel patiënten krijgen een terugval door een te grote dosis vitamine B6, waarvoor een intolerantie kan zijn ontwikkeld. Dan krijgt men nachtmerries, overmatig transpireren, een gevoel van “flippen”, en andere klachten kunnen verergeren.

Breng hiervan uw HPU-behandelaar op de hoogte, want er zijn zelfs “behandelaars” die 5 Depyrrols per dag voorschrijven; ze denken: “hoe hoger de uitslag hoe meer medicatie”…
dan is het middel dus erger dan de kwaal…
L.M.

Back To Top