skip to Main Content

Door Lia Metz
MEDIVERA CVS/ME-Patientenbelangen en
MENUSAN Praktijk voor Natuurgeneeskunde en APS-Therapie

Anamnese

Lichamelijk onderzoek: polsen, hart, longen, ruggegraat, reflexen knieën/pupillen), oogwit, gelaatstint, tong, amalgaanvullingen, spalkjes, nagels, schildklier, okselklieren, nieren, op een been met de ogen dicht de neus aanwijzen, vitaliteit, alertheid, oogbewegingen, woordkeus, concentratie en geheugen, emoties.
Bloeddruk en bloedsuiker ½ uur voor de warme maaltijd meten.

Vragenlijst

Naw, gd, polis, ziektegeschiedenis, klachten, mate van inactiviteit/invaliditeit, voedingslijst, medicijngebruik, reeds gelopen therapiepaden, sociaal-maatschappelijke situatie, hulpvraag, enz

Laboratorium onderzoek

 • Vermoeidheid/uitputtingsverschijnselen
  IgFBP3/IgF1 (ratio insuline like growth factors)
  Dit is de ultieme test om de vermoeidheidsgraad te bevestigen, die zo vaak wordt mis gediagnostiseerd als depressie, en onterecht wordt behandeld met antidepressiva.
  Dr. J.C. van Montfort, MD, Centrum voor Integrale Gezondheidszorg Maastricht:  Bij veel CVS patiënten zien we een daling van de IGF-1, een stijging van de IGF-BP 3. Soms zijn beide nog net binnen het referentiekader doch een lage IGF-1 en een hoge IGF-BP 3 doen toch besluiten tot de diagnose CVS.
  De ratio IGF-BP3 / IGF-1 dient normaal minder dan 4,5 te zijn.
  Note: bij >80% van patienten met chronische vermoeidheidsklachten is de ratio boven de 4.5. Deze gevoelige test bewijst dat de vermoeidheid niet ‘tussen de oren’ zit. Ook de geestelijke moeheid en verminderde concentratie kunnen hieraan gerelateerd zijn.
 •  Ziekte van Pfeiffer/mononucleose infectuosa
  EBNA IgM, IgA, IgG (via ieder huisartsen lab)
  Een vroeger doorgemaakte ziekte van Pfeiffer of gemuteerd virus uit dezelfde categorie kan in de loop der jaren (zelfs na > 30 jaar) cumulatief de volgende klachten veroorzaken: chronische vermoeidheid, deficiënte detox-capaciteit, opgezette pijnlijke lymfeklieren, verstoring van speekselklieren en enzymatische processen, pyrrolurie, galstenen, verhoogd bilirubine, hoofdpijn, verstoorde suikerhuishouding (prediabetes), spijsverteringsstoornissen, verhoogd triglyceriden. En depressiviteit (‘wat heb je op je lever…’).
  Note: ‘referentiewaarde is <20, maar in meer dan 80% van de CVS/ME-gevallen wordt een significante verhoging gevonden van soms boven de 300.
  Dit impliceert méér dan een ooit doorgemaakte infectie; de hoogte
  correleert met het klachtenpatroon van vermoeidheid en een diffuus  klachtenpatroon. Kijk svp niet naar de uitslag alleen als een ooit doorgemaakte Pfeiffer, maar interpreteer die i.c.m. het totale klachtenpatroon.
  Controle 6 maanden na behandeling met natuurgeneeskundige immuuntherapie, leverfunctieverbeterende, antivirale- en detoxmiddelen laat een verlaging zien van de EBNA en de ratio IgFBP3/IgF1, en bewijst de correlatie.
  Behandeling dient enkele jaren te worden gecontinueerd, i.c.m. met een dieet.
 • Ziekte van Lyme
  (http://prohealth.nl/onderzoeken-op-ziekte-van-lyme/)
  Huisartsenlaboratoria en RIVM lopen 10 jaar achter. Pro Health te Weert richt zich naar de nieuwste internationaal wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken op Lyme varianten en co-infecties. Helaas worden deze niet vergoed door de zorgverzekering, maar geven de patiënt wel een optimaal uitsluitsel en voorkomen onnodige antibioticum-kuren en jarenlang tevergeefs medisch shoppen. Huisartsen wordt dringend  verzocht deze snelweg te nemen. Behandeling kan in overleg met Pro Health of via CAM-arts of een natuurgeneeskundige.
  Zie: http://prohealth.nl/onderzoeken-op-ziekte-van-lyme/  (+31 (0)495 -531074)
  Opties Lyme onderzoek:
  1. Tick Bite Encefalitis Virus
  2. Hybrispot op co-infectiesAdElisa/Blot: test op antistoffen
  3. MELISA LTT Lymfocyten activatie test (in combinatie met CD57 + NK Cells)
  4. BEA Borrelia Extended Culture Test bloedkweek
 • Hartritmestoornissen
  Reversed hypotention, Ortostatic hypotention cq Postural Ortostatic Tachycardy Syndroom (POTS):
  Kanteltafeltest via Prof. dr. F.C. Visser van stichting Cardiozorg te Amsterdam.
  http://stichtingcardiozorg.nl/ (020-33 45 243)
  Medivera raadt de fietsproef af i.v.m.; post exertional malaise (PEM), omdat bij deze inspanningstest o.a. darmbacteriën gaan migreren en een opvlamming uitlokken met een terugval als resultaat.
  Relevantie: Cardiobacter Hominis, Neuro-Borreliose, fibrose, parasieten, electrolyten, depletie sporenelementen en vitamines (B-‘),hemochromatose, voedsel- intoleranties,  schimmelinfectie, chemische overgevoeligheidsreactie
  b.v. voor MSG (smaakversterkers) o.a. vehtsin/ E 621, gistextract (ook in biologische producten)enz. Deze stoffen tasten het neurologisch systeem aan, dus ook de Hart-Sinusknoop, Bundel van His,  en Synchroniciteit Sinus AV.
  Relevant: bijnieren- en nierenfunctie.
 • Hypoglykemie
  Klacht: vaak plassen, urine-stressincontinentie/overgewicht maar ook ondergewicht, depressiviteit, vermoeidheid, slecht geheugen, jeuk, duizeligheid, blurred vision, hoofdpijn, emotionele labiliteit, flauwvallen,trek tussen de maaltijden, concentratieverlies, slapte, trillerigheid en geïrriteerdheid voor de maaltijd. Vooral persisterende systemische schimmelinfecties spelen een grote rol bij wisselend bloedsuiker-nivo met talloze klachten vandien.
  Mogelijk wordt er nog wel insuline geproduceerd, maar kan de cel niet in vanwege de neurotoxines van viri en mycosen die er tussen zitten. De pancreas die volledig bezet is door viri en schimmels zal  geen insuline meer aanmaken. Viri en mycoses leven in coëxistentie,zij leven van elkaars afvalstoffen. Ingeval van mononucleose zal de glycolyse deficiënt zijn, de lever neemt te weinig suiker op en krijgt onvoldoende signaal (vanwege de storende neurotoxines) om dit op tijd vrij te maken ingeval van inspanning.
  Test: HBA1c, insuline, viri/EBNA, elementen, lever- darm- en galfunctie (bovenbuik echo) enz.
 • Candida IgA
  Schimmels zijn opportunistische, systemisch persistente pathogenen, ze gaan heersen als het immuunsysteem hapert, b.v. door een virusinfectie met name na Pfeiffer/CMV/Tick Bite Virus e.a. Een virus vermindert de weerstand en een schimmel doet de rest. Mycosen en viri coëxisteren; ze leven van elkaars afvalstoffen en houden zo elkaar in stand. Precies in zo’n evenwicht dat een gastheer/vrouw in leven blijft. Maar het is geen leven. Van alle meer dan 80 klachten die een bezoek aan de huisarts rechtvaardigden, wordt de schimmelinfectie het ergste ervaren en regulier het meest onderschat.
  Mycoses ‘vliegen onder de radar’ van ons immuunsysteem door; zij produceren stoffen die dit systeem kunnen omzeilen; zij creëren hun eigen habitat en bestaansvoorwaarden, zij leven van bloedsuiker, waardoor de patiënt moe is en last krijgt van hypoglykemie. Mycoses trekken gistdraden die weefsels perforeren, zoals de darmen, longen en hersenen. Daardoor ontstaan intolerantiereacties, malabsorbtie, ondervoeding en energiegebrek. Mycosen produceren neurotoxines, die het ActiePotentiaal verstoren.
 • Actiepotentiaal
  Het actiepotentiaal betreft neurotransmitters en electrolyten. Het Actiepotentiaal is de kracht, efficiëntie en snelheid waarmee onze hersenen signalen sturen naar organen en systemen, die hun boodschap/functie terugkoppelen naar de hersenen. Het is dus zaak om ook de status van neuroteransmitters en electrolyten te bepalen, want een defect actiepotentiaal beïnvloedt niet alleen het neurologisch systeem, maar ook het immuun-, het hormonaal-endocriene systeem en de metaboliek. Binnen dit kader is met een 24uU test op calcium, kalium en magnesium, en een overschot aan natrium zichtbaar dat er zoiets als een electrolyten- disbalans bestaat.
  Test Neurotransmitters: adrenaline, acetylcholine, serotonine, GABA, dopamine en histamine.
  Test electrolyten: calcium, magnesium, kalium, natrium (U).
 • HemoPyrollactamUrie (HPU)
  Voor huisartsen mogelijk een woord dat een flinke lachbui oplevert. Maar HPU is een werkelijke issue op het gebied van de opname en omzetting van vitamine B6 in de actieve vorm Pyridoxaal 5 Phosphaat (P5P), waarbij een zink gebrek en een koperoverschot ontstaat.  Gezien zink een essentieel basiselement is voor het immuunsysteem, neurologische systeem c.q. voor meer dan 400 biochemische functies (Medivera onderbouwt met casuïstiek). 75% van de vrouwen en mannen in Nederland heeft HPU, dwz een verstoring in de haemsynthese. Klachten: vermoeidheid, bleekheid, lage weerstand, gewichts[roblemen, vruchtbaarheids-problemen, concentratie en geheugen stoornissen. PMS, PND, Bij de vrouwen zit de verstoring vnl in de hormonale sfeer, terwijl mannen eerder neigen tot ADD, autisme, depressie, psychose en schizofrenie. HPU is erfelijk. Moeders met HPU krijgen vaker een babydochter. Er is een verhoogd risiko op een miskraam of vroeggeboorte van een babyzoon.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat een zinkgebrek bij adolescenten en mannen geestelijke stoornissen, addicties en criminaliteit veroorzaakt. Een zink tekort veroorzaakt vruchtbaarheidssproblematiek, eetstoornissen en andere disfuncties in het lichaam; een cumulerend zinktekort is verantwoordelijk voor talloze vage klachten op ieder gebied. De huidige voeding bevat  onvoldoende zink. Tests via HPL uit urine www.keac.nl of  HPL/KPL uit urine  bij www.europeanlaboratory.nl
 • Cytochroom 450 (CYP450)
  Het cytochroom P450 enzymsysteem is een verzameling van57 enzymen waarvan er een 15 belangrijk zijn bij de afbraak van verschillende lichaamsvreemde (xenobiotische) stoffen (zoals medicijnen en toxinen). De hoogste concentratie van deze enzymen wordt gevonden in de lever. Ingeval van leverdisfunctie door viri, mycosen, vrije radicalen en toxines is het zaak om terughoudend te zijn met het inzetten van allopathische medicatie.
 • Hypothyreodie
  De schildklier is ‘de dirigent van het orkest’. Na langdurige virale, parasitaire en schimmelbelasting raakt de schildklier uitgeput, evenals de bijschildklieren en de bijnieren, ze zijn functioneel nauw met elkaar verbonden. De klachten bij hypothyreoidie zijn erg diffuus. Ze kunnen zich melden als depressie, overgewicht, kouwelijkheid, ondertemperatuur, slikklachten, plus 20 andere moeilijk objectiveerbare, maar daarom niet minder belastende verstoringen.  In geval van chronische laaggradige infecties is de schildklier altijd overbelast, evenals de bijnieren. Dit is een instand houdende factor in ziekteprocessen, want ingeval van infectie is de schildklier niet meer in staat de lichaamstemperatuur te verhogen om de indringer te verwijderen.
  (Bron: prof. dr Vincent Castronovo (Universiteit Luik): “Test schildklierhormonen uit urine, dan zie je aan het residue hoe het mechanisme heeft gewerkt, want in bloed kan alles keurig aanwezig zijn, maar mogelijk niet converteren. (Lia Metz: T4-T3 uit bloed is piskijken, daarom laat ik het uit urine bepalen).
  Test: TSH uit bloed en T4-T3 24hU, bijnierfunctie/cortisol, neurotransmitters, carnitine, kreatinine, , aminozuren, calcium, jodium, kalium, koper, magnesium, mangaan, natrium, selenium, zink. Uit bloed: leucocyten diff., homocysteine, vit. B 3, 5, 6, vit. B12, vit. A. infecties middels EBNA IgA/G, mycoplasma, Lyme, CMV, HHV, t-lymfocyten, cytokines, IL-1, IL-2, IL-6, ATP, DHEA’s, natural killercellen, zuurstof, interferonen ABG, prolactine, bloedvolume, en de ratio IgFBP3/IgF-1 als vermoeidheidsmarker, enz.
  Darmflora-analyse: Ph-waarde, bacteriën, schimmels, parasieten, M2PK-waarde (vroege kankermarker), Helicobacter Pilori, ingeval van verlaagd B12,
  kwikbelasting uit het gebit d.m.v. kwikspeekseltest, enz.
  Patient moet zelf  3 opeenvolgende ochtenden de temperatuur onder de oksel
  Opnemen.
  1.’s avonds slaat u uw thermometer af (bij voorkeur een kwikthermometer.
  2. u legt die vlak naast uw bed.
  3. de volgende morgen: niet eerst naar de w.c., niet eerst iets drinken,
  uitrekken of bewegen, maar de thermometer direct bij het ontwaken onder de oksel leggen.
  4. ca. 7-10 minuten tempen
  5. de exacte uitslag opschrijven ook achter de komma.
  6. dit een dag of 3 achter elkaar herhalen.
  7. wat de dames betreft: op de tweede dag van de menstruatie beginnen op te
  nemen. Heren, of dames die niet (meer) menstrueren of de pil gebruiken  kunnen op iedere gewenste dag, ’s ochtends de temperatuur opnemen.
  8. als de temperatuur onder de 36.6 of boven de 36.8 is, dan is er grote kans op  een  schildklierstoornis. Soms worden temperaturen gemeten van <35.7.Klinisch beeld hyperthyrioidie (snelle schildklier):
  gejaagdheid, nervositeit, snel zweten, hartkloppingen, vermoeidheid,
  vermagering en toch goede eetlust, meer darmperistaltiek tot soms diarree,
  warmte-intolerantie, tremoren (trillingen), spierslapte, warme vaak vochtige huid, dunnere huid, kortademigheid, hypo- of amenorrhoe, soms bolle, uitpuilende ogen, struma, handen en vingers gestrekt, vingers gespreid: vaak een lichte tremor.
  ochtendtemperatuur hoger dan = > 36.8 CKlinisch beeld hypothyrioidie (trage schildklier):
  vermoeidheid, lusteloosheid, koude-intolerantie, eetlustverlies, vertraagde hartslag, gewichtstoename, spierzwakte, spierkrampen, stramme gewrichten, carpaal tunnelsyndroom, droog haar, haarverlies, ook van de wenkbrauwen, droge huid en breekbare nagels, herhaalde infecties, constipatie (verstopping), depressies, traagheid van begrip, moeilijke concentratie, licht oedeem, resistent voor behandeling met antidepressiva, post natale depressie, geheugenverlies, vermindering cognitieve functies, onvruchtbaarheid, zware en frequente menstruatie, verergerde premenstruale klachten, onrust, depressie /verdiet of ongevoeligheid, verhoogd cholesterol peil, licht verhoogde bloeddruk, winderigheid door gisting, dysbiose,matte gezichtsuitdrukking, hese wat zwaardere stem, ietwat hangende oogleden, soms wat gezwollen opgeblazen hoofd en oogleden, dikke tong en lippen, verlaagde lichaamstemperatuur ,  lager dan= < 36.6 C

Neem op een andere ochtend dan u temperatuurt, de pols op zonder rechtop te gaan zitten. Als de gemiddelde polsslag minder is dan 80 slagen per minuut, kan de schildklier te traag werken. Als de polsslag meer is dan 120 slagen per minuut, werken de bijnieren te snel.

Subklinische hypothyrioidie: zijn de symptomen die niet duidelijk zijn, maar wel een verstoring aangeven. 30-40% van de patienten met chronisch moeilijk objectiveerbare aandoeningen lijdt hieraan. (ME/fibromyalgie), bij kinderen: nachtelijk bedplassen door zware slaap, bij volwassenen: vaak ’s nachts plassen, slaperigheid maar nooit uitgerust en verkwikt, wakker worden met een zwaar hoofd, melancholie, pessimisme, zich moeilijk kunnen uiten, geluiden in het binnenoor (tinnitis), slechte genezing van botbreuken, het buitenste derde deel van de wenkbrauw ontbreekt, hypercarotenemia ( oranje-gele handpalmen), incontenentie, eczeem en psoriasis, drukgevoeligheid in de buurt van de appendix, buikpijn, verstopping afgewisseld met aanvallen van diarree, pijn in de voetzolen en hielen en platvoeten, miskraam, eisprongdisfunctie, vroeggeboorte, prikkelbare darmsyndroom, sexuele en voortplantingsproblematiek, hoofdpijnen, dikke kuiten.

Samenhang met schildklierdeficiëntie: schildklierontsteking, auto-immuunprocessen zoals mycoplasmata, verminderde receptorgevoeligheid voor hormonen, verminderde perifere conversie T4 naar T3 m.n. door seleniumtekort, zware metalenbelasting: lood, kwik, koper, aluminium, dit kan de jodiumopname verstoren of de receptoren uitschakelen, chronische stress, fluorinname, verhoogd cholesterol level, oxidatie van vetzuren in weefsels en verhoogde concentratie vetzuren in plasma, verstoord koolhydratenmetabolisme, ontwikkeling foetale en neonatale hersenen, verstoorde groei bij kinderen, infectie met Yersinia enterocolitica, SLE, Reumatoide artritis, cardiovasculaire ziekten, verhoogd plasma-homocysteïne, coeliakie, diabetes, glutenintolerantie.

 • Buikpijn en spijsverteringsklachten
  DFT of TFT (uitgebreide 2 á 3 daagse feces-test op parasieten) bij h.a. Lab. Darmflora-analyse, op ph-waarde, aerobe en anaerobe bacteriën, vertering, parasieten, schimmels, helicobacter pilori en, secretorisch Ag, antigliadine, antitrypsine, en uit bloed: IgA en IgE, en bij chronische verkoudheid op antitrypsine, pancreass-elastase, bij langdurige darmklachten op M2PK-factor (carcinoomgevoeligheid). Via RP-Vitamino Analitics. www.rp-vitamino.com
 • Voedselintoleranties
  Vaak zijn voedselintoleranties onbekend. Ingeval van permeabele darmen, dufheid, concentratiestoornissen, geirriteerdheid, hoofdpijn,enz. moet worden getest op casomorfines en gliamorfines (peptiden).
  http://www.gapsdieet.nl/gapsdieet/wat-is-het-gapsdieet/
 • Bij psychische/psychiatrische aandoeningen zoals ADD/ADHD/PDD-NOS, autisme, borderline syndroom, depressiviteit, psychose, schizofrenie, enz.
  Test:  darmflora-analyse ook op parasitaire belasting, Lyme, Pfeiffer, schimmels/gisten/Candida IgA/IgG
  24U Urine: neurotransmitters, T4-T3 24-h ,  amylase, kreatinine, histamine, HPL/kryptopyrrol en mineralen. Essentieel is urineonderzoek naar glia- en casomorfines, stoffen die de hersenen benevelen en op den duur verslavingsgedrag activeren.
  http://exendo.be/wp-content/uploads/2013/07/Endorfine-deel-2.pdf
  Bloed: vit.uit de b-groep enz, antistoffen tegen de schildklier, TSH, infecties zoals toxoplasmose en de ziekte van Lyme (Borreliose) op hormonale status en bij medicijngebruik op geneesmiddelen, voedselintoleranties! enz.
  Veel psychische aandoeningen gaan gepaard met darmklachten, stofwisselings- en slaapstoornissen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn/migraine, lichamelijke en geestelijke futloosheid, die verergeren door antidepressiva en anti-psychotica. Deze middelen zorgen voor inactiviteit en een trage stoelgang, waardoor metabolieten/toxische stoffen te lang in het lichaam blijven, met als gevolg dat de patiënt zich fysiek tot steeds minder in staat voelt, in een isolement raakt, zich steeds futlozer en nuttelozer en meer onbegrepen gaat voelen, zijn eigenwaarde en zelfvertrouwen en libido verliest, prikkels, uitdagingen en toekomstperspectief mist, verslaafd raakt aan alcohol, drugs of medicatie en levenslang gehospitaliseerd wordt.

 

Dringend verzoek aan huisartsen, psychologen en psychiaters:
geestelijke vermoeidheid, afwijkende gedachten en gedrag van uw patiënten zijn in de meeste gevallen een logisch gevolg van verstoorde biofysische/ biochemische processen.
Sluit verstoringen uit volgens b.g. advies in het belang van uw patiënten en hun gezinsleden!
CVS/ME-patienten horen niet n de psychiatrie! En veel anderen ook niet.
Hoe eerder CVS/ME wordt gediagnosticeerd, hoe beter de perspectieven op genezing bij een adequate behandeling. En hoe sneller voorzieningen worden geboden, zoals huishoudelijke hulp en een rolstoel. CVS/ME/Lyme zijn ergolytische aandoeningen; zij verergeren bij spanning en inspanning.

 

Vooronderzoek
Gebruikmakend van de volgende ©metz testlijsten:
1. Vitamineralenoverzicht: tekenen van tekort, bron/voeding, werking.
2. Matrix: organen, pathogenen, belastingen, stofwisselingen, chakra’s
3.  Hoofdcausaal: hoogste belasting eerst behandelen.
4.  Voedingsproductenlijst: Heilzaam/Neutraal/Vermijden
5.  Middelenschema: dosering en tijdstip van inname.
Deze methode is onbelastend en kan worden gebruikt op afstand bij de toepassing van e- en t-health, zodat de immobiele patient toch geholpen kan worden. Ideaal voor zieken, baby’s en bejaarden.
Iedere medische professional kan zich deze methode eigen maken.
N.b. Bovenstaande informatie omtrent laboratoriumonderzoek en vooronderzoek, verkregen uit de praktijk van Lia Metz, wordt zonder enig winstoogmerk gepubliceerd voor Stichting MEDIVERA CVS/ME-patientenbelangen. Vermelding van deze bron is uitsluitend bedoeld om de verantwoordelijkheid van de geboden informatie op te eisen, en absoluut niet bedoeld als verkapte reclame.

 


Lia Metz

MEDIVERA CVS/ME-Patientenbelangen
W: www.medivera.nl
M: lia.metz@medivera.nl

Praktijk MENUSAN  Skype, E-en T-HEALTH-consult
Natuurgeneeskunde Voedingsadvies  Pijntherapie
EMDR   Levend en Droog Bloed Analyse  Coaching
NOAG registratie 3831-A-16001
Prestatiecode        24005             Alternatieve Zorg
Zorgverlener AGB 9037345  Praktijk AGB 9015973

Damsluis 3, 3831 SP Leusden Nederland
Tel: 033 4947102
Mob: 06 30306097

GRIEP VOORKOMEN EN BEHANDELEN
(Door Lia Metz natuurgeneeskundig therapeut)

 “Griep is een virusinfectie, maar het kan aanwezige ongewenste bacteriën activeren, of de weg ervoor vrijmaken, b.v. voor streptococcen”. volgens dr. J. Voorhoeve ‘Homeopathie in de praktijk’. Wat begint als een simpel griepje door een virusinfectie, kan de weerstand dermate verlagen dat latente bacteriën worden geactiveerd. Maar n.b., veel periodieke ziektetoestanden worden onterecht toegeschreven aan griep.

De incubatietijd van griep is 1 – 4 dagen. Niet iedereen is even vatbaar voor de griep.
Mensen met een zwakke weerstand doen ieder jaar 1 a 2 x mee. Op zich is dat geen probleem, zolang er maar geen complicaties optreden zoals sinusitis, oorontsteking, bronchitis, astma of longontsteking. (COPD).

Het is van belang dat men zijn weerstand op peil houdt. En zo voorkomt dat de griep vat krijgt. Dat is zeker mogelijk, als je weet hoe.

Slechts heel weinig CVS/ME-patiënten doen ieder jaar mee met een griep-epidemie. Mogelijk omdat hun immuunsysteem al op scherp staat vanwege reeds aanwezige infecties. Daarom voelen ze zich altijd al (ook) grieperig.

Virusinfecties kunnen vele malen ernstiger zijn dan wordt erkend. Zoals HIV/AIDS en Ebola en de recente epidemie van het Zika-virus, dat de hersenen van ongeboren babies aantast.
Ook Tick Bite Encefalitis Virus, dat door teken wordt overgedragen, kan zeer ernstige gevolgen hebben.
Veel virussen houden zich verborgen in het centraal zenuwstelsel zoals gordelroos en Herpes en breken uit als de weerstand daalt. Kan maar zo zijn dat een nieuw virus een ander sluimerend virus activeert.

Uit de praktijk blijkt dat een behoorlijk percentage van de doelgroep Chronisch Vermoeidheids Syndroom/Myalgische Encefalomyelitis lijdt aan COPD, snel geïrriteerde luchtwegen, overgevoeligheid voor geur- kleur- en smaakstoffen, alsmede voor licht en geluid, met als reactie: opgezette slijmvliezen, zere keel, benauwdheid, spierzwakte, en regelmatig terugkerende of chronische bij- en voorhoofdsholteontstekingen.

COPD hangt nauw samen met verstoorde darmfunctie. In het embryonale stadium zijn deze één en blijven na ontwikkeling van beide nog sterk functioneel en energetisch verbonden.
Dus bij COPD is het van belang om zowel de luchtwegen als de darmen te behandelen.

B.v. kan een intestinale parasitaire-,virus- of bacteriële infectie op de longfunctie storen.
Een persistent systemische schimmelinfectie die wordt veroorzaakt door verminderde weerstand zit in het gehele lichaam en hoofd, ook in de luchtwegen.
Virussen en schimmels leven in co-existentie, ze voeden zich met elkaars afvalstoffen en muteren tot een nieuwe soort waar ons immuunsysteem niet zo snel op kan reageren.
De cyclus van een parasiet veroorzaakt (op-)hoesten en benauwdheid, jeuk.

Er wordt meer aan ‘de griep’ toegeschreven dan in feite het geval is.
Luchtwegklachten kunnen op de lange duur hartproblemen veroorzaken. Gaat een hoest, of kuchje maar niet over, laat  u dan goed onderzoeken.
Een virus heeft een gastheercel nodig, dat kan een menselijke cel zijn, maar ook een bacterie. Als een virusinfectie met een antibioticum wordt behandeld, worden de bacteriën geëlimineerd en komen de virussen vrij.
Bij een virale infectie helpen geen antibiotica, ze verminderen hooguit de weerstand verder doordat antibiotica óók de goede bacteriën in de darmslijmvliezen wegpesten, waardoor vitamines uit de B-groep niet kunnen worden omgezet en opgenomen. De gevolgen van een slechte opname van vitamines B worden pas na jaren/decennia merkbaar, als de immune en psychische belastbaarheid langzaam maar zeker dalen, o.a. door onderfunctie van de bijnieren,  het centraal zenuwstelsel verstoord raakt, geestelijke aandoeningen ontstaan en de kwaliteit van de rode bloedcellen en de transport capaciteit van bloed verminderen.

VERSPREIDING
Griep verspreidt zich door de lucht, en via de handen.
-Was daarom vaker de handen als u boodschappen heeft gedaan of met het O.V. heeft gereisd.
-In bus of trein: houd een sjaal voor neus en mond en ga bij de uitgang of apart zitten.
-Vermijd drukke winkels in de griepperiode.
-Begroet een ander met een omhelzing, kus niet op de wang, geef geen hand en houd afstand tijdens een gesprek of bij de kassa.
-Verjaardagen en feestjes, hoe gezellig ook, kunnen ‘aanstekelijk’ werken.
-Neem vaker deurkrukken end. af met water en een beetje chloor of Dettol.

GRIEP VOORKOMEN
Ik wijs griep-vaccinaties af, omdat
a. het vaccin chemische ingrediënten bevat
b. je vatbaarheid voor griep niet moet laten afhangen van een griepprik, maar van een goede conditie en gezonde leefstijl
c. de samenstelling van het vaccin meestal al verouderd is als er gevaccineerd wordt
d. vaccinaties in het algemeen de weerstand verminderen en daardoor juist infecties triggeren.

-Wie zelden verkouden is, heeft ook minder kans op griep. Kou vat je niet doordat je zonder jas buiten loopt, maar het kost energie om je lichaam op temperatuur te houden. Het verlies van energie kan je weerstand doen dalen, waardoor latente virussen en/of bacteriën  actief worden.
-Vermijd tocht en afkoeling, houd de voeten warm, doe een sjaal om in de auto (de airconditioning staat vaak op gezicht en keel gericht).
-houdt de slijmvliezen gezond.  Door voldoende te luchten en te zorgen voor een goede vochtbalans in huis. De meeste huizen zijn ’s winters erg droog door de verwarming. De neusslijmvliezen raken zo geïrriteerd en men gaat dan met de mond open slapen, waardoor stofjes onvoldoende gefilterd worden.  Het helpt om natte was over de radiatoren te hangen en regelmatig te nevelen met de plantensproeier. Zie *2)
-Als je een minder drukke paralelweg kunt fietsen, adem je ook minder uitlaatgassen en fijnstof in.
-let op vochtplekken in huis, verwijder zwarte schimmelaanslag in de badkamer en inspecteer loszittend behang in de hoekjes.
-Zorg ’s winters voor > 10 uur slaap per nacht.
Slaap inhalen is onmogelijk. Slaap recupereert en herstelt cellen, weefsels, organen en systemen. Tijdens de slaap worden lever en nieren geactiveerd om te ontgiften. En wordt voedsel in de darmen omgezet, opgenomen en de basisstoffen worden getransporteerd naar waar ze nodig zijn. Tijdens de slaap worden gebeurtenissen verwerkt. Dat is goed voor de psyche en de bijnieren.

De JUISTE Voeding is je beste medicijn.
-Zorg voor voedzame biologische maaltijden en drink per dag 1 liter bronwater (Evian, Bar le Duc of Spa) of gekookt water, naast kruidenthee. Drink niet teveel water, want met het uitscheiden van water verlies je ook mineralen.
-Neem 2x per week een multivitamine (b.v. Biovitaal, Depyrrol  of Biotics (kopervrij, voor ouderen:  Vitals Elke Dag Senior). Ouderen hebben al teveel aan ijzer en andere zware metalen in het lichaam, zij zijn gediend met een ijzervrije multi.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de agrarische bodem in het westen is uitgeput en dat de voedingsproducten slechts een klein deel aan mineralen en vitamines bevatten in verhouding tot 30 jaar geleden. De gevolgen zijn legio.
In feite zijn alle chronische ziekten het gevolg van ondervoeding, ook mensen  met overgewicht en diabetes lijden aan ondervoeding/malabsorbtie/depletie.
-Versterk slijmvliezen door extra calciuminname met b.v. Ostamax of Urticalcin, (maar gebruik nooit los calcium zonder de synergisten, want anders wordt calcium opgeslagen aan de binnenzijde van de aderen!), eet vaker broccoli, witte of chinese kool, macadamia’s/pecannoten, winterwortel, zalm aan de graat enz.  (Zie  https://www.medivera.nl/medieet/)
-Gebruik met regelmaat: mango, kiwi, lytchee, biologische kip,  vette vis uit de wilde vangst zoals makreel, zalm en haring. Kortom wat rent, zwemt en vliegt.
-Liever geitenzuivel dan koezuivel.   In principe is zuivel voor de kalfjes om snel te groeien, zie je al een volwassen mens aan de uier van een koe zuigen?  Melk in een pak doet niets af aan deze abnormaliteit.  Volkeren die géén zuivel gebruiken zijn véél gezonder.
-Koezuivel veroorzaakt meer slijmproductie.
-Koezuivel bevat voor de mens te grote eiwitten die moeilijk te verteren zijn, en die bij kinderen storen op het KNO-gebied. Het wordt daar ahw een broeikas voor bacteriën.  Ook voor de lactose (melksuiker) kan een overgevoeligheid bestaan. Mensen met luchtweg/slijmvlies- darmklachten en eczeem kunnen beter koezuivel vermijden.
-Koezuivel maakt casomorfines vrij, die kunnen de hersenfunctie en concentratie beïnvloeden.
-Veel mensen denken dat koezuivel moet voor de calciuminname, maar dat  is een sprookje.
De calcium in zuivel is voor het kalf precies in evenwicht met de eiwitten. Als de mens veel melk drinkt, demineraliseert hij juist doordat hij verzuurt. Verzuring is de basis voor diabetes, kanker en hart en vaatziekten. Eiwitten uit geitenzuivel zijn kleiner, lijken meer op die van de mens en zijn gemakkelijker te verteren. Zie± ´Melk de witte moordenaar´door dr. Koos Beunk, homeopatisch arts. Bij volkeren die geen koezuivel gebruiken komen hart-en vaatziekten nauwelijks voor.
– goede combinaties zijn: koolhydraten met groente en proteïnen met fruit.    (b.v.: aardappels met broccoli, rijst met en kip met ananas, pasta met paksoy, tofu en tomatensaus, of ei met papaya. Ons speeksel kan slechts of koolhydraten of proteïnen voor-verteren. Er zou een kwartier tussen beide moeten zitten voor een goede spijsvertering. Mensen die veel aardappels met vlees eten belasten onnodig  hun darmen.
-wie minder tot geen vlees eet, poept bijna 2 zo veel.
-Kook groente kort of roerbak ze.
-Om af te willen vallen is het op den duur al voldoende om 1 boterham i.p.v. 2  te nemen, 2 x zoveel groente op te scheppen, en een ¼  van de normale portie aardappels en pasta te gebruiken.
-Om cholesterol te verlagen kun je een paar druppels (balsamico-)azijn of een augurk aan je maaltijd toevoegen om het vet af te breken. En tussendoor 2 appels eten, Braeburn of Santana, beide zijn laag in allergeniciteit. (one apple a day keeps the doctor away; two apples a day keep the therapist away…)
-Hoe sneller iemand afvalt, hoe sneller de vetcellen zich weer ontwikkelen. Gewichtsreductie berust op bewustwording, lange termijn keuzes, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen, gezond verstand, activiteit en de juiste voeding voor jouw lichaam.
-Realiseer je dat reclames er niet zijn voor jouw welzijn, maar voor het spekken van de voedingsbranche.  Lichaamsvet is niets anders dan opgeslagen omgezette suikers en koolhydraten die niet verbrand en gebruikt zijn door beweging en inspanning.
-Sommige mensen die niet dik lijken, kunnen toch visceraal vet rond de vitale organen opslaan.   Dit is riskant vet.
-Gebruik liever Keltisch of Himalaya zout dan gewoon keukenzout. Keukenzout is natriumcyhloride, oerzouten bevatten celzouten, zoals magnesium, selenium en andere waardevolle mineralen in de juiste samenstelling en verhouding.
-Werk meer met kruiden zoals koriander, oregano, rozemarijn, majoraan, tijm, komijn, knoflook en bieslook. Kardemom werkt medicinaal op het immuunsysteem, en kaneel is goed voor het hart en de suikerstofwisseling.
-Pak iedere dag zoveel mogelijk zonlicht en daglicht. En gebruik Vitamine D3 + K2 druppels.
-Laat de auto vaker staan en ga lekker lopen of fietsen. Het schokje van de stappen die je zet stimuleert de calciumopname in de botten.
-Versterk het immuunsysteem met wisseldouches, niet ijskoud, maar alleen even schrikken.
-Vermijd suiker, kunstsuikers, koekjes, gebak.
-Vermijd sappen met glucose-fructosestroop. Deze geconcentreerde suikers verstoren onze bloedsuikercurve, veroorzaken suikerintolerantie, insuline-resistentie-prediabetes en diabetes. Suikers voeden schimmels, schimmels produceren neurotoxines die het actie potentiaal verstoren, dat is het signaal van de hersenen naar organen en systemen, en de terugkoppeling. Schimmels creëren hun eigen ‘habitat’, hun levensvoorwaarden.
Vermoeide, snel geïrriteerde, futloze en gedeprimeerde mensen hebben zonder uitzondering een persistent systemische schimmelinfectie.
-wie een schimmelinfectie heeft, verlangt naar zoetigheid en wordt duf, duizelig, ongeconcentreerd  en traag  voor de maaltijden.  Gaat wazig zien. Heeft moeite om de maaltijd een half uur uit te stellen. Dat heet hypoglykemie (verlaagd bloedsuyikernivo).
-De voedselbranche is ervan op de hoogte dat mensen met mycose vaker en meer eten en snoepen. Vandaar dat zoveel supermarktproducten suikers bevatten. Het  verhoogt de omzet!
– Reduceer broodconsumptie. Brood bestaat uit granen. Granen zijn grassen. Wij zijn geen  graseters zoals koeien, wij hebben maar een maag. Vervang tarwe door spelt, boekweit-meel, amarant, quinoa en teff. Brood bevat gist en wie een schimmelinfectie heeft, verdraagt naar alle waarschijnlijkheid ook geen gist. Pannekoekjes bevatten geen gist.
Veel mensen met darmklachten weten niet dat zij een gluten-intolerantie hebben. Bij verdenking van glutenintolerantie hoeft geen biopt uit de darm te worden geanaliseerd, maar kan simpelweg via een ontlastingmonster een gluten/intolerantie worden vastgesteld. Dat is veel minder traumatisch voor kinderen en er is ook geen narcose/roesje nodig. Het monster kan thuis worden afgenomen en opgestuurd naar het betreffende laboratorium, dat is gespecialiseerd in darmklachten.
Meestal zijn mensen die het niet goed verdragen juist gehecht aan brood, dat komt door de verslaving aan de gliamorfine, dat net als de casomorfine uit zuivel een suf makend effect  heeft.  Gluten zitten in tarwe, rogge, gerst en haver.
-Vermijd  maar liever koezuivel: kaas, roomboter, slagroom, vla. Koeien worden geïnjecteerd met melkproductie stimulerende middelen. Deze bevorderen oestrogeen-dominantie bij de mens, dat is een van de oorzaken van hormonale verstoringen en overgewicht.
-Vermijd varkensvlees en worstsoorten.
-Vermijd additieven, lees ingrediëntenlijstjes op verpakkingen al is het met een vergrootglas.
-de voedingsmiddelenbranche heeft tegenwoordig de naam  smaakversterkers’ (ook vehtsin, E 621, natriumglutamaat) vervangen door ‘gistextract’ en ‘natuurlijke aroma’s’, maar deze hebben dezelfde funeste invloed op de hersenen. Zelfs biologische producten kunnen smaakversterkers bevatten. Deze stoffen verstoren het neurologisch systeem en kunnen ervoor zorgen dat je niet kunt inslapen of doorslapen, en uren naar het plafond ligt te staren. Slaapgebrek heeft invloed op het geestelijk en lichamelijk functioneren overdag, op leerprocessen en vitaliteit…En natuurlijk op je weerstand!
-Consulteer bij regelmatig terugkerende gezondheidsklachten een cam-arts of  natuurgeneeskundig therapeut.
-En wat dacht u van een standaard jaarlijks APK’tje?  Echt geen overbodige luxe! We steken veel geld in onze Heilige Koe, maar ons lichaam dat geld meer dan waard?
-In plaats van vaccinaties kan een klassiek homeopaat korreltjes geven om iedere kinderziekte apart te immuniseren. Dan krijgt de baby of kleuter niet in een keer een stoot van meerdere pathogene agressoren met conserveringsmiddelen (timherosal/formaldehyde) en diverse dierlijke partikels ingespoten. En is toch beschermd. Uw kind verdient de uiterste zorg en bescherming van een stel goed geïnformeerde ouders!
-Vaccinatieschade uit zich meestal pas na jaren en veroorzaakt veel ellende.
-Uit wetenschappelijk onderzoek blijt tevens dat de hechting tussen moeder en kind op het spel kan staan als de moeder het kind op schoot vast houdt en toestaat dat een vreemde persoon met een spuit het pijn doet. De herhaling van deze traumatiserende gebeurtenis kan maken dat het kind zich van de moeder afwendt.

Voor adressen van natuurgeneeskundige/CAM behandelaars
Zie: www.mbog.nl  , www.avig.nl , www.keac.nl (=> HPU-patienteninformatie=> adressen behandelaars), www.noag.nl , www.vbag.nl , www.vnt-nederland.nl of adressen op de site natuurgeneeskunde.

Laboratoriumonderzoek
-Voor patiënten met chronische vermoeidheid, darmklachten, CVS/ME of andere complexe chronische aandoeningen: laat testen feces op parasieten dmv een TFT/DFT
-darmflora op PH-waarde, aerobe/anaerobe bacteriën, schimmels/gisten, intestinale weerstand helico bacter pilori, enz
– 24-uurs urine op T4-T3, homocysteïne, cortisol, HPL,  neurotransmitters, aminozuren enz.
– bloedonderzoek op o.a. EBV IgA n.a., Borreliose, IgFBP3-IgF1, Candida IgA, IgE, TSH, HbA1C  enz.
Zie verder op deze site voor meer laboratorium opties.
GRIEP BEHANDELEN
Medivera benadrukt geen enkel commercieel belang te hebben met de adviezen gegeven in dit artikel! Wij dienen maar één belang en dat is gezondheid voor iedereen.
Optioneel:
-NONI, SanoVita (ondersteunend bij chron.moeheid),
-Bij verkoudheid: EBT-Complex
-met hoesten: Drosera Complex, Bronchyl  en/of Sano qi Long.
-Bij keelpijn: Tonsiotren zuigtabletjes en Vitamine C-poeder van Solgar.
– Dr B heeft een twee frequenties tegen Zika virus ontwikkeld
-Bij beginnende griep: Sano Virulent samen met Sano qi Long, Aconitum D6, met spierpijn:
-Cinuforce voor de weerstand, bij verkoudheid en griep
– Bryonia D6 bij spierpijn
-Vogel hoestspray
-Nysileen neusspray
-Zeezout neusspray
-Dampo
– Syntheses 98 Virus Vitaproducten (uitsluitend op advies van  behandelaar!)
-Saliethee ontsmet, versterkt het immuunsysteem en ontgift de organen.
-Takuna en Samento zijn anti virale middelen, maar vereisen therapeutische controle.
-Echinacea, Gelsemium sempervirens en l.b.n.l. Teatreeolie * 2) (Vitaproducten of Chi)
*1.  Rooibosthee wordt aangeraden i.c.m. Samento om de werking daarvan te versterken.
Rooibosthee bevat vrij veel koper en kan beter niet te lang worden gebruikt.
*2.  Protocol  Teatreeolie:
-Wrijf 1 druppel teatreeolie op de pols of in de armholte en wacht een half uur of blaasjes, roodheid,  irritatie, jeuk ontstaat.
-Ontstaat geen irritatie: doe de dag daarna 1 druppel op uw pink en wrijf die in de neusvleugels, inhaleren. (Geprikkelde ogen gaan snel over).
-Nevel ‘s avonds de slaapkamer met 5 dr. teatreeolie in warm water in de plantensproeier.
-Poets de volgende dag de tanden met tandpasta en 1 druppel teatreeolie.
-Dag later gorgelen met 1 dr. treatreeolie in warm water.
-Dag daarna kan 1 druppel teatreeolie in een ½  kopje goed warm water 2 a 3 x per week
worden opgedronken gedurende 2 weken ingeval van ernstige infecties.
-Dit kan zowel preventief (ingeval van griepepidemie) als curatief )b.v. ingeval van ziekte van Lyme’worden gebruikt. Als onderhoudsdosis 1 druppel /2 á 3 weken.
-Het reinigt en ontsmet.
Teatreeolie is het meest zuiverende natuurlijke medicijn dat er bestaat volgens mij. Het heeft de eigenschap lichaamseigen van niet-lichaamseigen te onderscheiden. Het laat wat wij zelf nodig hebben aan goede bacteriën in tact en verdrijft wat ons belast.  Heel bijzonder. Teatreeolie is een Eerste Hulp Middel Bij Gezondheidsklachten. Kinderen tot 15 jaar moeten voor oraal gebruik worden getest door een behandelaar.
-Ontstaat wel irritatie op de pols door het inwrijven, dan kunt u 3 x per week stomen met een paar druppels Poho olie of Eucalyptusolie.. Lauw water vermengd met een stuk of 10 druppels teatreeolie in de plantensproeier vangt en neutraliseert positief geladen ionen.
Kinderen slapen beter als de lucht in de slaapkamer wat wordt bevochtigd.
– Teatreeolie (20 dr) samen met Calendula Officinalis  (30 dr) in 120 ml Amandelolie Zoet (Kruitvat/Etos) is zeer geschikt om je mee in de smeren na het douchen. Puur natuur. Het verzorgt en beschermt de huid.  Amandelolie is zeer rijk aan voedende stoffen.
-Een druppel teatreetreeolie op de pink in de neusvleugels gewreven en opgesnoven kan het moreel ondersteunen op moeilijke momenten, de hersenen even oppeppen als je concentratie vermindert, en je depressie verlichten.
-Een druppel Poho olie op de slapen wrijven kan helpen bij hoofdpijn.

In geval van chronische virale infecties zoals EBV/Pfeiffer /Humaan Herpes Virus, Hepatitis, en bij hardnekkige pathogenen zoals Borreliose (Lyme) moet een specifiek onderzoek plaatsvinden en ieen ndividueel behandel protocol worden ingezet.

Succes! En vergeet ‘t niet: je bent je eigen beste dokter!

VERZORG JEZELF MET PREVENTIEVE RUST

Door Bruce Campbell
Vertaling M. van Gent

Ik geloof dat dagelijkse geplande rusttijden, waar ik me aan hou hoe goed ik me ook voel, misschien wel hét meest nuttige instrument is geweest in mijn herstel. Ik ben verbaasd geweest over het verschil dat korte rustpauzes ’s morgens en ’s middags gemaakt hebben in het stabiliseren van mijn leven, in het verbeteren van mijn uithoudingsvermogen en het terugbrengen van het niveau van mijn symptomen.

Iedere dag rusten volgens een vast schema, niet alleen maar als ik me ziek of vermoeid voel, is een belangrijk onderdeel geweest van de verschuiving van een leven van reacties op symptomen naar leven volgens mijn plan.

Voordat ik geplande rust ontdekte, ondervond ik vaak de kringloop van energie en instorten, slingerend van te veel activiteit naar rustperioden en terug. Volgens dit patroon, dat voor veel CVS/ME en fibromyalgie patiënten normaal is zoals ik me later realiseerde, was ik actiever dan mijn lichaam aan kon, ondervond daarna sterke symptomen en gebruikte daarna rust om bij te komen. Rusten werkte. Het was een effectieve strategie om te herstellen van perioden van te veel doen.

Toen ik voor het eerste hoorde van geplande rust, spartelde ik tegen. Het was moeilijk om het idee te accepteren vrijwillig te gaan liggen, omdat ik rust eschouwde als een overwinning voor de ziekte. Het was ook moeilijk te accepteren, te rusten onafhankelijk van hoe goed ik me voelde. Maar ik besloot om uit te proberen om iedere middag kort te gaan liggen. En ik was verbaasd toen ik merkte dat zelfs 15 minuten rust scheen te helpen, en mijn symptomen erdoor verminderden en mijn leven stabieler werd. Na een tijdje voegde ik ook een rustperiode ’s ochtends in. In de loop van de tijd, begon ik te geloven, dat deze pauzes van 15 minuten om mijn batterijen op te laden het belangrijkste was dat ik gedaan heb voor mijn herstel. Ik denk dat ze nog effectiever zijn geworden sinds ik begonnen ben in die tijd een ontspanningstechniek toe te passen.
Zo vond ik door experimenten uit dat rust ook anders kon worden gebruikt dan voor het bijkomen van teveel doen. Het kon ook worden ingezet als een preventieve maatregel. Zoals één van onze studenten eens zei, ik leerde het verschil kennen tussen rusten als herstel en rusten als voorzorg.

Rust = Liggen, Ogen Gesloten

Voordat ik bespreek hoe je geplande rustperioden kunt gebruiken, wil ik uitleggen wat ik bedoel met “rust”. In ons programma betekent rust gaan liggen met gesloten ogen in een rustige omgeving. TV kijken of lezen beschouwen we niet als rust. We zien ze als activiteiten. Ze vereisen minder energie dan huishoudelijke taken, boodschappen of betaald werk, maar het zijn toch activiteiten. Om volledig profijt te kunnen trekken van rust, moet je gaan liggen in een rustige omgeving met gesloten ogen.

Dit is wat een student zei over rust na de cursus: “TV kijken, telefoneren, of praten met mijn familie. Ik heb geleerd dat dit soort dingen in feite behoorlijk vermoeiend kunnen zijn, zelf als ik er bij lag.
Rusten met gesloten ogen is totaal wat anders, en het hielp mij enorm.
Voor de cursus dacht ik alleen dat ik rustte, nu weet ik dat rust betekent liggen met gesloten ogen (zonder televisie of telefoon).

Geplande rust

Preventieve rust betekent rusten volgens een vastgesteld schema in plaats van als gevolg van symptomen. Dit type rust neemt men als onderdeel van een geregelde routine, een tijd die je apart houdt om jezelf te verzorgen en herstel te bevorderen. Je zal er maximaal voordeel van hebben als je consistent bent, en rust een onderdeel maakt van je dagelijkse routine onafhankelijk van hoe je voelt. Het is verleidelijk om de geplande rust over te slaan als je goed voelt. Op zulke momenten, kan het nuttig zijn jezelf eraan te herinneren dat je door nu te rusten toekomstige symptomen vermijdt.

Geplande rustpauzes zijn één van de meest gebruikte strategieën van onze cursisten. De meeste mensen plannen een of twee rustpauzes per dag van 15 minuten tot een half uur. Zij rapporteren meer energie te hebben en minder  symptomen, en een toegenomen gevoel van in controle zijn.

De hersens laten rusten

Als je preventieve rust gaat gebruiken, kun je tot de ontdekking komen dat je hersens zich blijven bezig houden met allerlei zorgen. liggen kan heel onrustig voelen als je hersens vol zitten met onrust en zorgen. Een oplossing hiervoor om een ontspanningstechniek te gebruiken of meditatie gedurende de rustpauze. (Hierover in een later artikel) De meeste mensen die dit doen hebben ontdekt dat het combineren van mentale met fysieke ontspanning de herstellende kracht van rust verdiept.

Frequente korte rust pauzes

Je kunt experimenteren om uit te vinden wat in jouw unieke situatie het best werkt. Een vrouw in één van onze cursussen merkte dat ze erg gemakkelijk moe werd. Het was alsof haar batterijen heel snel leeg waren en heel vaak opgeladen moesten worden. Dus besloot ze om meer dagelijkse preventieve rustpauzes te gebruiken in plaats van twee. Op deze manier was ze in staat om haar totale rusttijd dramatisch terug te brengen.
Aan het begin van de cursus, sliep ze negen uur ’s nachts en rustte zes uur gedurende de dag verdeeld in twee perioden van ieder drie uur. Ze besloot haar dag onder te verdelen in blokken van één en twee uur en in ieder blok een rust in te bouwen van 10 tot 15 minuten. Hierdoor bracht ze haar totale rusttijd terug tot drie uur per dag. Door in kleine blokjes te rusten kon ze drie active uren toevoegen aan haar dag.
We noemen de benadering van deze vrouw je eigen ME/fibromyalgie wetenschapper zijn. Daarmee bedoelen we dat we veel kunnen leren door een onderzoekende houding te hebben tegenover onze ziekte. We kunnen een studie maken van onze ziekte door ideeën en veronderstellingen (hypothesen) te bedenken over wat kan helpen. Dan proberen we een nieuwe aanpak uit en nemen de resultaten daarvan waar.

Geplande rustpauzes zijn een nuttig onderdeel van temporiseren, een strategie om controle te verkrijgen over chronische ziekte door te leven volgens een plan in plaats van reagerend op symptomen.

Back To Top