skip to Main Content

Stichting MEDIVERA is een non-profit organisatie, die voor haar inkomsten bijna geheel afhankelijk is van donateurs die de stichting een warm hart toedragen.
Om ons werk te kunnen blijven doen, zien wij een vrijwillige bijdrage dan ook graag tegemoet.
U kunt hiervoor een donatie storten op rekening:

NL36RABO0370965140
t.n.v. stichting Medivera Leusden

 

Bij voorbaat dank voor alle patiënten

Voor ontvangst van de Medix (bulletin en nieuwsbrief) dient u zich aan te melden.
(zie: contact)

Back To Top