skip to Main Content

HOERA, eindelijk in de media een succes(je) behaald!

In het programma EEN VANDAAG van 14-10-2017 was er een korte impressie over de schadelijkheid  van cognitieve gedragstherapie en graded exersice bij CVS/ME-patiënten.
De voorloper van MEDIVERA ( vereniging ME-HUIS) uitte al in het jaar 2000, middels een brief, ernstige bedenkingen omtrent CGT naar de Onderzoeksgroep Chronische Vermoeidheid van het Radbout MC.
Pas nu beginnen de media eindelijk relevante en objectieve informatie te geven over een ziekte die al meer dan 25 jaar bewust door overheid en artsen is doodgezwegen. Nu komt er dus eindelijk erkenning van het feit, dat CVS/ME een biofysische ziekte is en geen psychische stoornis.

Uitzending: https://www.npo.nl/eenvandaag/14-10-2017/AT_2081624
(Schuif de stip onder de video naar ongeveer het midden voor het betreffende onderwerp).

Medivera hecht eraan verschil te maken tussen het chronisch vermoeidheidsyndroom en myalgische encefalomyelitis.
Patiënten met CVS hebben het meeste last van de vermoeidheid (met andere klachten) maar kunnen over het algemeen onder bepaalde  voorwaarden (met voldoende rustmomenten) nog redelijk aan het maatschappelijk leven deelnemen.
Terwijl patiënten met ME veelal invalideren, lijden aan POTS, hartritmestoornissen, evenwichtsstoornis, spijsverteringsklachten, uitvalsverschijnselen, dystonie,  en  meer dan 50 andere gezondheidsklachten.
ME’ers kunnen zelfs te ziek zijn voor een rolstoel. Remissie is zéér zeldzaam.
Veel van deze groepen patiënten, waarbij de grens tussen CVS en ME moeilijk te bepalen is, en CVS door stress kan verschuiven naar ME, hebben ooit een infectie ondergaan, waarvan zij niet helemaal zijn opgeknapt en bij regelmaat terugvallen met grieperigheid, verhoging, (t)rillerigheid, luchtweginfecties, hoofdpijn, spierklachten enz enz.

Patiënten met CVS/ME worden nog steeds onvoldoende onderzocht op virus- en schimmelinfecties, basisstoffen/electrolyten, hypoglykemie, natural killercells, IgFBP3/IgF1 (ratio insuline like growth factors), IL-1/IL-2/IL-6, homocysteïne en andere veelal afwijkende waarden in bloed, 24U urine en feces.
Zie: www.medivera.nl/laboratoriumonderzoek
Tekort aan onderzoek leidt tot het etiket ‘SOLK’ (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten).
SOLK bestaat niet volgens Medivera.
SOLK is een gelegenheidsdiagnose die gesteld wordt vanuit gemakzucht, besparing, onkunde, en slaafse volgzaamheid aan farmaceutische kartels, die medische protocollen dirigeren en uitsluitend uit zijn op winst, winst, winst.
Het beloop van CVS/ME bewijst hoe belabberd het staat met onze gezondheidszorg en hoe gemakkelijk een lichamelijke ziekte verdraaid wordt naar een psychische verstoring om met antidepressiva te behandelen.

CVS/ME is als geen andere aandoening een voorbeeld van hoe medici hun EED verloochenen en bio-logisch verklaarbare klachten negeren.

Back To Top